بدین وسیله به اطلاع تمامی اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به ارسال مقالات ارزشمند خود به این همایش می‌رساند، این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، با کد اختصاصی 73103-99210 ثبت گردیده است و از طریق پرتال این پایگاه به نشانی http://mcl.isc.gov.ir قابل استعلام می‌باشد. از این رو، جهت صیانت از آثار پذیرفته شده در این همایش، کلیه مقالات پذیرفته شده نهایی (به هر دو صورت ارائه پوستر و سخنرانی) به صورت تمام متن در این پایگاه نمایه خواهند شد.

لازم به توضیح است بر طبق اخرین دستورالعمل موجود، اعتبار و ملاک امتیازدهی به مقالات همایشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وزارتین، نمایه بودن همایش در این پایگاه استنادی می‌باشد.